Loonadministratie & boekhouding Stamrecht BV's

Kemmelot richtte jarenlang stamrecht bv's op, sinds 2014 verzorgt Kemmelot de (salaris)administratie van stamrecht bv's. Naast het doen van boekhoudingen en het verzorgen van de salarisadministratie geven we advies hoe u het geld binnen uw bv aan kunt wenden. Van investering tot hypotheek. Ons blog stam-recht.nl is het meest gelezen blog van Nederland over dit onderwerp.

Boekhouding va € 495 per jaar

Kemmelot Administraties & Advies hanteert een vast tarief voor het opmaken van de jaarrekening en de aangifte vpb.

Loonadministratie € 200

Wilt u een uitkering genieten uit de bv dan dient er een loonadministratie te worden gevoerd inclusief afdracht IB en eventuele premies.

Moet de stamrecht BV tot uitkering komen dan moet daar melding van worden gemaakt bij de fiscus, een actuariële berekening worden gemaakt en een loonadministratie worden bijgehouden.

U kunt uw stamrecht bv gebruiken als holding of een holding boven uw stamrecht bv zetten. Ook kunt u ervoor kiezen uw bv als bank te laten fungeren door er een hypotheek uit te verstrekken

Heeft u een lening uit uw bv genoten of wilt u geld opnemen uit uw bv. Let op de regels die de belastingdienst hiervoor stelt. Zorg voor een correcte door de ficus goedgekeurde leenovereenkomst.

Aanvragen

Home

Welkom bij WordPress. Dit is een eerste voorbeeldbericht om indruk te geven hoe een blogbericht eruit ziet. Dit bericht kan worden aangepast of worden verwijderd zodat er gestart kan worden met bloggen.