BV oprichten

Includief oprichtingsakte, statuten, aandelenkapitaal en vennoten

Er zijn verschillende redenen om een BV op te richten

 • IB belastingdruk verlagen (t.o.v. eenmanszaak)
 • Aansprakelijkheid beperken
 • Holding/werkmaatschappij structuur opzetten
 • Belastingdruk box III verminderen
 • Belastingdruk bij schenking beperken

Alle bovenstaande redenen kunnen een valide reden zijn een BV op te zetten. Echter een BV oprichten kunt u niet alleen bij de kamer van koophandel doen. Voor het oprichten van een BV moet namelijk een notariële akte worden opgemaakt. Dit komt omdat een BV een rechtspersoon is in tegenstelling tot bijvoorbeeld een eenmanszaak. Hierdoor brengt het oprichten van een BV eisen met zich mee:

 • Er moet een oprichtingsakte door notaris worden opgesteld
 • Er moeten statuten worden opgemaakt
 • Er moet een startkapitaal gestort worden (minimaal €1)
 • Er moeten een of meerdere vennoten worden ingeschreven
 • Er moeten ieder jaar jaarstukken worden opgemaakt en gedeponeerd
 • De Bv moet worden ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Kemmelot zorgt dat uw BV volledig verzorgt wordt opgericht. Dit houdt o.a. in dat we zorgdragen voor alle benodigde zaken.

Oprichtingsakte
De oprichtingsakte wordt opgesteld bij de notaris. In deze akte wordt o.a. omschreven wat de activiteiten zijn van de bv, de betrokken vennoten, de bestuurders en het oprichtingskapitaal. De akte is als het ware het eigendomsbewijs van de BV.

Statuten
De akte is het document waarop je altijd kunt terugvallen en waar alle gemaakte afspraken zijn gedocumenteerd. In de statuten staan de afspraken omschreven die in de BV gelden. Naast de naam van de Bv staan hierin het doel van de BV, het aantal en de verschillende soorten aandelen, de waarde van het gestorte aandelenkapitaal alsmede het aantal aandelen, het aantal aandeelhouders en de bestuurders. Ook wordt hierin aangeven wie welke verantwoordelijkheden heeft. Wie neemt de besluitvorming, wie benoemt of ontslaat nieuwe bestuurders, etc.

Startkapitaal en aandelen
Het startkapitaal is het kapitaal dat u moet storten als eerste inleg in de BV. Vroeger was dat 40.000 gulden wat later 18.000 euro werd. Dit was om de Bv gelijk kapitaalkrachtig te maken zodat het geen lege hulzen waren waarop je geen geld kon claimen. Echter is deze eis komen te vervallen en het minimale kapitaal mag nu €0,01 zijn. Wij raden u dat echter niet aan. Wil u namelijk in de toekomst de mogelijkheid hebben om uw aandelen kapitaal te splitsen dan raden wij u minimaal €1 aan of beter nog €120. Dit geeft u meer mogelijkheden bij participatie van extra aandeelhouders, bij splitsing van de aandelen en of bij overname (U kunt het geld er na passeren van de akte ook weer uithalen dus u bent het nooit kwijt).

Aandelenkapitaal
Het startkapitaal bepaalt uw aandelen kapitaal. Zoals gezegd is het het makkelijkst als u uw BV in meerdere aandelen opdeelt. Dit voorkomt problemen bij (gedeeltelijke) verkoop, uitbreiding van het aantal aandeelhouders en/of verkoop van de BV.

Vennoten
De vennoot of vennoten zijn de eigenaren van de BV. Dat wil echt niet zeggen dat ze de BV ook daadwerkelijk besturen. Een vennoot kan er ook voor kiezen verder geen bestuurlijke verantwoordelijkheden op zich te nemen en alleen bijvoorbeeld kennis of vermogen in te brengen.

Jaarstukken
Omdat de BV een rechtpersoon is dient deze inzage te verlenen in haar financiën. Dit gaat door middel van de jaarstukken. De jaarstukken kunt u zelf opmaken maar dit kan het best gebeuren door een boekhouder, accountant of fiscalist. De jaarstukken bestaan uit een balans waarop de activa (bezittingen van de bv) staan en activa (de vorderingen of schulden van de BV) een verlies en winstrekening.

Inschrijving Kamer van Koophandel
De BV zal worden ingeschreven bij de kamer van koophandel. Dit betekent ook dat de informatie zoals de jaarstukken ook openbaar zijn en kunnen worden opgevraagd door derdenOfferte aanvragen

BV Oprichten

Welkom bij WordPress. Dit is een eerste voorbeeldbericht om indruk te geven hoe een blogbericht eruit ziet. Dit bericht kan worden aangepast of worden verwijderd zodat er gestart kan worden met bloggen.