Afstempelen aandelen

B

ij de oprichting van uw BV heeft u waarschijnlijk 18.000 gestort als aandelenkapitaal, of u heeft dit door de bank als garantie laten stellen.
In dat laatste geval heeft u dus een schuld aan uw bv opgebouwd van eenzelfde bedrag. U heeft echter de mogelijkheid deze balanspost te verlagen naar €1. Zodoende kan de € 18.000 zonder consequenties bijna geheel uit de BV worden gehaald of, als dit kapitaal bij de oprichting van de BV geleend is (bv.voorgeschoten door de bank), van de balans af worden gehaald en hoef je de daarmee gepaard gaande rente ook niet meer te betalen.

Deze ‘herwaardering’ kan op twee manieren geschieden: door intrekking van de ingekochte aandelen of door het ‘afstempelen’ van de aandelen. Wij kiezen voor het laatste. Heeft u 180 aandelen van 100 euro dan mag u ze laten afstempelen tot (bijvoorbeeld) 1 euro waardoor u 17.820 euro uit uw BV mag halen (als die er nog in zit tenminste).

Een belangrijk aandachtspunt in het nieuwe recht bij kapitaalvermindering is het volgende:

In de BV moet een zodanig kapitaal aanwezig blijven dat de BV haar lopende schulden kan blijven voldoen. Verder dient het eigen vermogen groter te zijn dan de reserves die krachtens de wet of de statuten moeten worden aangehouden. Wordt er teveel geld aan de BV onttrokken, en blijkt dat voorzien had kunnen worden dat de lopende schulden niet voldaan zouden kunnen worden, dan is de klant/aandeelhouder persoonlijk aansprakelijk. Ook dient de aandeelhouder het aan hem uitgekeerde bedrag aan de BV terug te betalen. Schulden die binnen een jaar na de kapitaalvermindering ontstaan worden vermoed voorzien te zijn geweest.

Om er zeker van te zijn dat de belastingdienst een omgezette BV niet alsnog laat afkopen, zetten wij een BV alleen dàn om als er schriftelijke toestemming is van de belastingdienst.

Graag even contact

Flex BV

Welkom bij WordPress. Dit is een eerste voorbeeldbericht om indruk te geven hoe een blogbericht eruit ziet. Dit bericht kan worden aangepast of worden verwijderd zodat er gestart kan worden met bloggen.