Loonadministratie uitkeren stamrecht BV

P

eriodieke uitkering stamrecht. Bij een Stamrecht BV kunt u met geld aan uw BV onttrekken. Dit kan dmv een lening, rekening-courant of als periodieke uitkering. De meeste van u laten de uitkering van de BV pas ingaan op pensioengerechtigde leeftijd. De periodieke uitkering wordt tegenwoordig alleen nog maar toegepast als u verplicht gaat uitkeren. In de praktijk is dat het jaar dat u 67 wordt of dat u uw AOW-uitkering gaat ontvangen.

In uw stamrechtovereenkomst staat waarschijnlijk vermeldt dat de uitkering uiterlijk moet ingaan in de maand waarop u 65 wordt. Dit is in de praktijk het jaar waarin u uw AOW-gerechtigde leeftijd bereikt.

Loonadministratie
Zodra u geld uit uw BV gaat onttrekken niet zijnde een lening of RC dan komt daar een loonadministratie bij kijken. Zodra u ons vraagt om een berekening te maken voor een periodieke uitkering, verzorgen wij de loonadministratie voor u. Zo vragen we een loonbelastingnummer aan en zorgen we voor een loonstrook.

We stellen we een Akte van periodieke uitkering op en zorgen dat de maandelijkse periodieke uitkeringen worden berekend naar een bruto-netto verdeling. Wij zorgen dat u weet welk gedeelte de BV aan loonbelasting dient over te maken aan de fiscus, en welk deel netto naar de privérekening kan worden overgemaakt.

U bepaalt in principe de hoogte en duur van de uitkering. In de jaarrekening van de BV wordt, vanaf het moment dat de periodieke uitkering ingaat, de berekening van de uitkeringen in de balans van de Stamrecht BV actuarieel meegenomen.
We zeggen in principe omdat de hoogte en duur van de periodieke uitkering afhangen van de leeftijd waarbij u de uitkeringen laat ingaan. De reden hiervoor is dat een periodieke uitkering bij een BV moet voldoen aan de 1%-sterftekans regel. Dit is omdat de uitkering van origine een verzekeringsdoel heeft. Derhalve is lang gelden bepaalt dat er sprake is van een (levens)verzekering als aan de 1% (feitelijk 0,94%) wordt voldaan. Kortom, wilt u de BV laten uitkeren neem contact met ons op.

Graag even contact

Loonadministratie uitkerende stamrecht BV

Welkom bij WordPress. Dit is een eerste voorbeeldbericht om indruk te geven hoe een blogbericht eruit ziet. Dit bericht kan worden aangepast of worden verwijderd zodat er gestart kan worden met bloggen.